top of page

Vad är en Ungdomssektion?

För att föreningen ska beviljas anslutning till Svenska Ridsportförbundet måste det finnas en ungdomssektion (US). US har en egen styrelse och egen ekonomi, samt även en plats i föreningens styrelse. US driver och ordnar aktiviteter för alla medlemmar, både barn och vuxna. Det kan vara allt från kurser i olika ämnen till familjedagar eller projekt för att utveckla klubbens verksamhet. US är en viktig arena där unga får en chans att växa och utvecklas.

Alla föreningens medlemmar under 26 år är medlem i ungdomssektionen.

Ungdomssektionen skall ha som mål för sitt arbete att:

• Främja en god kontakt bland föreningens medlemmar under 26 år och därigenom skapa en demokratisk och vänskaplig anda.

• Aktivt främja utbildning som leder till ett bra hästkunnande

• Tillvarata ungdomars möjlighet och vilja att delta i föreningsverksamhet och demokratiska beslut

• Verka för en stark VI-känsla och ett bra samarbete med föreningens styrelse, andra sektioner/kommittéer, personal och andra verksamhetsinriktningar/åldersgrupper.

• Skapa en god kontakt med distriktets ungdomssektion (DUS) och verka för ett aktivt och bra samarbete mellan ungdomssektionerna i distriktet.

Ungdomssektionen skall arbeta för att:

• Bedriva en aktiv och utvecklande verksamhet inom föreningen där alla ungdomars hästintresse tillgodoses.

• Ge medlemmarna möjlighet till utbildningar, med och utan häst/ponny för att öka kunskapen om, och känslan för hästen/ponnyn.

• Utbilda yngre medlemmar i föreningskunskap och demokratifrågor för att motivera dem att ta ansvar för ungdomsfrågor i föreningen.

bottom of page