top of page
hopptävling.jfif

Öppen bana

Några veckor om året låter vi våra fina tävlingshinder stå framme i paddocken öppen för att hyras.  
Dagtid är det ingen begränsning men kvällstid gäller max 2 bokade timmar per kväll. Detta för att  det ska finns utrymme för ridning för de med manegekort/uppstallade. 
De tider som det under persioden för den öppna banan sker så kommer hopplektioner att förläggas på banan vilket gör att dessa tider inte går att boka.   
Det är okey att ändra på avstånd och höjder men när du lämnar banan ska den återställas. Tävlingsbommarna får inte användas som trav el galoppbommar, det ligger träningsbommar utanför staketet att använda till det.

bottom of page