top of page

Färgelanda Ridklubb - 
En ideell förening

FRK är en ideell förening vilket innebär att det inte finns något vinstintresse utan alla inkomster går till att täcka kostnader för driften (hästar, foder, skor, underhåll av fastigheten mm) och till att införskaffa bättre sadlar, hästar, hinder mm

Client 3

Anläggningsinformation

Client 5

Kontakter

Client 6

Sponsorer

Client 4

Styrande dokument

Client 1

Vision och policys

bottom of page