top of page

Förbindelse

Som installad förbinder du dig att utföra följande sysslor rörande din häst och stallet;

Signatur
  • Ordna med vatten i hage och box, tänk på att det ska räcka till nästa gång du kommer hit. Det behövs två stora hinkar inne för att täcka behovet om de inte dricker i vattenkopp. Ute i hagen behöver du vintertid ha en isolerad vattenbalja, gärna med lock, samt en hammare att ta hål på isen med och ett durkslag för borttagning av is.

  • Packa alla foderpåsar till din häst, frukostpåse hängs på väggen, kvällspåse hängs på vagnen, lunch- och eftermiddagspåsar läggs i lådan vid din hage. På väggen ska det hänga en reservpåse (eftermiddag) som personalen kan ge om det är dåligt väder så hästarna tas in till eftermiddagsmaten. Foder köps ofta in gemensamt, om du har eget foder mm så förväntas det vara av god kvalitet. Det ska förvaras på din plats på logen. Inga andra utrymmen på anläggningen finns att upplåta till förvaring av större mängder.

  • Strö upp din box och hålla den ren. Strö köps även det ofta in gemensamt och om du har på lager ska det förvaras på din logplats.

  • Göra enklare reparationer av din hage och box, sommarhagarna iordningställs gemensamt av de installade

  • Sköta intag och kvällsfodring på vardagar (tvättstugeschema som finns på en drivesida som du blir inbjuden till) hur ofta beror på mängden uppstallade.

  • Byta täcke och dyl på din häst. Skulle din häst vara genomblöt när den tas in kommer täcket att tas av, ha då gärna en filt eller likande till hands. Du gör naturligtvis samma sak för dina vänner när det är du som tar in.

  • Följa stallets städschema

  • Hålla journalen för din häst uppdaterad

  • Betala till stallkassan i början av varje ny månad. Kassan används för inköp till stallet och ersättning för utlägg fås mot uppvisande av kvitto. Inköp bestäms gemensamt på stallmötena.

bottom of page