top of page
Häst Stall porträtt

Ordningsregler

Oordning i stallet i form av skottkärror, grepar, ryktlådor, borstar med mera i gångarna medför en stor säkerhetsrisk för både hästar och människor. Det är därför viktigt att hålla ordning i stallet och att vara noggrann med att plocka undan efter sig. Tänk på att stallet är hästarnas hem. Håll en låg ljudnivå och spring inte.

bottom of page